ေအာ္ရယ္လီယို ျပန္ပါလာတာေတြ ့သလို ခ်ာတိတ္ ကစားသမားေတြ လည္း ျပန္ပါလာတာေတြ ့ပါတယ္။ လူထုတ္တာ မွန္ပါေစ လို ့ပဲ ဆုေတာင္းေနရမယ္။
 


Comments
Leave a Reply